Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 03 tháng 06 năm 2020

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 10:19 02/10/2013  

Tổ TD-QP

Điện thoại:0978015544

 

 

 

Email:

Tổ TD-QP gồm 07 thành viên, trong đó có 04 GV TD.

Tổ trưởng:Thầy Nguyễn Xuân Trưởng

Chuyên môn:Đại học TDTT

 Lĩnh vực phụ trách:Các hoạt động của tổ Điện thoại:0978015544 Email:

Tổ phó:Trần Công Tâm

Chuyên môn:Đại học

 

Lĩnh vực phụ trách: Các hoạt động Hội thao, TDTT  Điện thoại:0935555934 Email:

DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1  Nguyễn Xuân Trưởng 0978015544  21-Lê Hoàng-Tứ Hạ-Hương Trà  
2  Trần Công Tâm 0935555934  149-Huỳnh Thúc Kháng-TP Huế  
3  Trương Văn Đức 0974741154  02-Hòa Mỹ-Tây Lộc-TP Huế  
4 Trần Văn Diệp 01678732798 89-Nguyễn Phúc Thái-TP Huế  
5 Cao Xuân Trường 0989246567 Tổ dân phố 3-Tứ Hạ-Hương Trà xuantruongcao@gmail.com
6 Võ Phi Nhân 0983652614 Tổ dân phố 11-Tứ Hạ-Hương Trà  
7 Văn Thị Châu Lai 01687848721 Bồ Điền-Phong An-Phong Điền-TT Huế  

Số lượt xem : 12144