Chúng ta có thể dạy dựa trên kinh nghiệm, nhưng chúng ta không thể dạy các bài học kinh nghiệm "

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

 » Thông tin đơn vị » Các tổ chuyên môn

Các tổ chuyên môn

Cập nhật lúc : 00:00 23/08/2012  

Tổ Toán

Họ và tên: NGUYỄN THẠNH
Chức vụ: Tổ Trưởng
Trình độ: Cử Nhân Toán
Điện thoại: 0906494401
Email: thanhnguyenndc01@yahoo.com
Họ và tên: PHẠM THỊ HẢI
Chức vụ: Tổ Phó
Trình độ: Cử Nhân Toán
Điện thoại: 01692469090
Email: haiminh7876@yahoo.com
DANH SÁCH THÀNH VIÊN KHÁC TRONG TỔ
STT Họ tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Hoàng Thị Diệu Linh 0975901200 61-Sông Bồ-Tứ Hạ-Hương Trà-TTH sanhodo8287@gmail.com
2  Ngô Thị Thanh Nhàn 0905699767  304/5 Phan Bộ Châu-TP Huế nhan.ngo88@gmail.com
3 Trần Thị Tính 0908879343 Tứ Hạ - Hương Trà-TTH  
4 Lương Thị Phương Chi 01654402251 Tổ 3-Tứ Hạ-Hương Trà-TTH phươngchi.luong@gmail.com
5 Phạm Thị Mến 0905652325 Tứ Hạ-Hương Trà-TTH  
6 Trần Mậu Quý 01652652132 Tổ 13-Hương Văn-Hương Trà-TTH quyndc@yahoo.com
7 Nguyễn Thanh Long 01262777028 Thượng An-Phong An-Ph. Điền-TTH nthlong80@gmail.com
8 Lê Cao Anh Đài 0979044574 11-Quảng Tế-Trường An-TP Huế lecaoanhdai84@gmail.com
         

Số lượt xem : 1399