Không có việc gì quá dễ nhưng nó sẽ trở thành quá khó nếu bạn phải làm nó một cách miễn cưỡng "

Ngày 02 tháng 03 năm 2021

 » Thông tin đơn vị » Chiến lược của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chiến lược của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu

Cập nhật lúc : 13:10 24/01/2021  

Chiến lược của Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến 2030

Click vào link này để xem!

Số lượt xem : 51