Thứ Hai, 18/01/2021

Buổi sáng

- Chào cờ: ở Lớp

- Dạy và học

- Đội tuyển thi HSG xin nghi học ( không trừ thi đua)

Buổi chiều

- Dạy và học

- Đội tuyển thi HSG xin nghi học ( không trừ thi đua)

- GV coi thi HSG họp HĐCT tại Quốc học 15h ( C Vân, C VI, C P Anh)

Thứ Ba, 19/01/2021

Buổi sáng

- Dạy và học

- Thi HSG cấp tỉnh

- GVCN nhận giấy mời học PH ở VP

Buổi chiều

- Dạy và học

- Thi HSG cấp tỉnh

Thứ Tư, 20/01/2021

Buổi sáng

- Dạy và học

- Thi HSG cấp tỉnh

Buổi chiều

- Dạy và học

- Họp CB sau t2

Thứ Năm, 21/01/2021

Buổi sáng

- Dạy và học

Buổi chiều

- Dạy và học

- Sinh hoạt tổ CM sau t3

Thứ Sáu, 22/01/2021

Buổi sáng

- Dạy và học

Buổi chiều

- Dạy và học

Thứ Bảy, 23/01/2021

Buổi sáng

- Dạy và học

Buổi chiều

- Dạy và học

Chủ Nhật, 24/01/2021

Buổi sáng

- Họp phụ huynh theo ca học

- Họp tập trung phụ huynh k12 lúc 8h-9h ( nhà đa năng) sau đó họp theo lớp