Thứ Hai, 25/05/2020

Buổi sáng

- Chào cờ.

- Dạy và học.

- T Thạnh, T Đức, C Giao, C Tuyết, T Hùng, C Hiền(CD) học lớp cảm tình Đảng (4 ngày).

Buổi chiều

- Dạy và học.

- Chào cờ.

Thứ Ba, 26/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học.

Buổi chiều

- Dạy và học.

Thứ Tư, 27/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học.

Buổi chiều

- Dạy và học.

Thứ Năm, 28/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học.

Buổi chiều

- Dạy và học.

- Họp HĐ sau t2.

Thứ Sáu, 29/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học.

Buổi chiều

- Dạy và học.

Thứ Bảy, 30/05/2020

Buổi sáng

- Dạy và học.

Buổi chiều

- Dạy và học.