Học tập là một việc suốt đời ''

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

 » Lịch công tác

Năm 2021

Cập nhật lúc : 09:59 18/01/2021  

Tuần 3 năm 2021
Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(18/01/2021)

- Chào cờ: ở Lớp

- Dạy và học

- Đội tuyển thi HSG xin nghi học ( không trừ thi đua)

- Dạy và học

- Đội tuyển thi HSG xin nghi học ( không trừ thi đua)

- GV coi thi HSG họp HĐCT tại Quốc học 15h ( C Vân, C VI, C P Anh)

Thứ Ba
(19/01/2021)

- Dạy và học

- Thi HSG cấp tỉnh

- GVCN nhận giấy mời học PH ở VP

- Dạy và học

- Thi HSG cấp tỉnh

Thứ Tư
(20/01/2021)

- Dạy và học

- Thi HSG cấp tỉnh

- Dạy và học

- Họp CB sau t2

Thứ Năm
(21/01/2021)

- Dạy và học

- Dạy và học

- Sinh hoạt tổ CM sau t3

Thứ Sáu
(22/01/2021)

- Dạy và học

- Dạy và học

Thứ Bảy
(23/01/2021)

- Dạy và học

- Dạy và học

Chủ Nhật
(24/01/2021)

- Họp phụ huynh theo ca học

- Họp tập trung phụ huynh k12 lúc 8h-9h ( nhà đa năng) sau đó họp theo lớp