Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài "

Ngày 30 tháng 05 năm 2020

 » Lịch công tác

Năm 2020

Cập nhật lúc : 07:54 25/05/2020  

Tuần 22 năm 2020
Từ ngày 25/05/2020 đến ngày 31/05/2020

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(25/05/2020)

- Chào cờ.

- Dạy và học.

- T Thạnh, T Đức, C Giao, C Tuyết, T Hùng, C Hiền(CD) học lớp cảm tình Đảng (4 ngày).

- Dạy và học.

- Chào cờ.

Thứ Ba
(26/05/2020)

- Dạy và học.

- Dạy và học.

Thứ Tư
(27/05/2020)

- Dạy và học.

- Dạy và học.

Thứ Năm
(28/05/2020)

- Dạy và học.

- Dạy và học.

- Họp HĐ sau t2.

Thứ Sáu
(29/05/2020)

- Dạy và học.

- Dạy và học.

Thứ Bảy
(30/05/2020)

- Dạy và học.

- Dạy và học.

Chủ Nhật
(31/05/2020)