Bạn đứng thứ mấy trong lớp không quan trọng nhưng phải thể hiện được đẳng cấp khi bước ra xã hội "

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

 » Lịch công tác

Năm 2022

Cập nhật lúc : 09:46 18/01/2022  

Tuần 3 năm 2022
Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022

ThứBuổi sángBuổi chiều
Thứ Hai
(17/01/2022)

- Dạy và học.

- Test nhanh đội thi học sinh giởi tiếc chào cờ.

- Hội ý BGH:9h.

- Dạy và học.

- Test nhanh đội thi học sinh giởi tiếc chào cờ.

Thứ Ba
(18/01/2022)

- Dạy và học.

- Thi HSG.

- GV coi thi HSG.

- Dạy và học.

- Thi HSG.

- GV coi thi HSG.

Thứ Tư
(19/01/2022)

- Dạy và học.

- Thi HSG.

- Dạy và học.

- Thi HSG.

Thứ Năm
(20/01/2022)

- Dạy và học.

- Dạy và học.

- Sơ kết trường học kỳ I ( online) sau t3.

Thứ Sáu
(21/01/2022)

- Dạy và học.

- Dạy và học.

Thứ Bảy
(22/01/2022)

- Dạy và học.

- Dạy và học.

Chủ Nhật
(23/01/2022)