Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 20 tháng 01 năm 2021

 » Tài nguyên

Tài nguyên

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Hóa Học

https://drive.google.com/drive/folders/1qtOpTjvUODAXfovGlExikBrGYxJRADlR?usp=sharing

Toán học

https://drive.google.com/drive/folders/1CtdlGqbs_lEhKLO9tPEiqNTqGhEBgHYF?usp=sharing

Sinh Học

https://drive.google.com/file/d/18swwrOLy6O2MHHhc_UElInyed7pijRij/view?usp=sharing

Tiếng Anh

https://drive.google.com/drive/folders/1pBcBNcBjIfEDK-5GeeG5CTtYinEwahuK?usp=sharing

LenDang

https://drive.google.com/file/d/1_RCqXY9OvHnAzR9g18jW_vasX7Qc3kyB/view?usp=sharing

Đơn xin dạy thêm - Đơn xin học thêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Mẫu 3.2     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Ảnh 3cmx4cm     ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ  DẠY THÊM   TRONG NHÀ TRƯỜNG   (Đối với cán bộ, giáo viên thuộc biên chế các trường hoặc các Trung tâm)          Kính...

TIEU CHI DANH GIA GIO DAY

UBND TỈNH THÙA THIÊN HUẾ  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:         /SGDĐT-GDTrH V /v xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại  giờ...

TÀI LIỆU HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 1.     Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam Hoạt động giáo dục (theo nghĩa rộng) là những hoạt động có chủ đích, có kế hoạch...

Quy chế thi THPT Quốc Gia năm 2015

Quy chế thi THPT Quốc Gia năm 2015. Tải về trong 2 file đính kèm

AutoCollage

AutoCollage: https://skydrive.live.com/redir?resid=5F150ED1160869A5!122&authkey=!AImrU2LWqp90Dwg

Những giáo án điện tử

Đang được cập nhật......

Các công cụ dạy học

Đang được cập nhật....................