Nghề được tôn vinh thì hãy nâng niu và làm giàu những gì mình đang có ''

Ngày 30 tháng 05 năm 2020

 » Tài nguyên » Tư liệu bài giảng

Tư liệu bài giảng

Nhập tên cần tìm :  Thuộc 
Đơn xin dạy thêm - Đơn xin học thêm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM   Mẫu 3.2     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Ảnh 3cmx4cm     ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ  DẠY THÊM   TRONG NHÀ TRƯỜNG   (Đối với cán bộ, giáo viên thuộc biên chế các trường hoặc các Trung tâm)          Kính...

TIEU CHI DANH GIA GIO DAY

UBND TỈNH THÙA THIÊN HUẾ  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:         /SGDĐT-GDTrH V /v xây dựng tiêu chí đánh giá xếp loại  giờ...

TÀI LIỆU HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO 1.     Hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong chương trình giáo dục phổ thông mới của Việt Nam Hoạt động giáo dục (theo nghĩa rộng) là những hoạt động có chủ đích, có kế hoạch...

Quy chế thi THPT Quốc Gia năm 2015

Quy chế thi THPT Quốc Gia năm 2015. Tải về trong 2 file đính kèm

Các công cụ dạy học

Đang được cập nhật....................

Những giáo án điện tử

Đang được cập nhật......