Không có cuốn sách nào hay đối với người dốt, không có tác phẩm nào dỡ đối với người khôn "

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 12:04 11/09/2021  

Ứng Phó bão, Dạy Online, Ủng hộ máy tính

1) Ứng phó bão:

https://drive.google.com/file/d/1LdMBOhsMZJ1cbvrke54b64rtVf_F7nwV/view?usp=drivesdk

2) Dạy online:

https://drive.google.com/file/d/1Le2BozuKC5texfY71tFIlRRMNfk16ExH/view?usp=drivesdk

3) Ủng hộ Máy tính cho em

https://drive.google.com/file/d/1Lk7Qh_lzu386p8_nlAuBHpvfgoNLtXgp/view?usp=drivesdk

Số lượt xem : 65

Chưa có bình luận nào cho bài viết này

Các tin khác