Kiến thức không có trọng lượng, nó là kho báu bạn có thể mang theo một cách dễ dàng "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 10:17 17/05/2016  

Don xin tuyen sinh vao lop 10


SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường:......................................                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN XIN DỰ TUYỂN VÀO LỚP 10 NĂM HỌC 2016-2017

 

Họ và tên: ...........................................................................Sinh ngày:....../..../......

Học sinh trường THCS:.......................................................Lớp 9:.................................

Nơi sinh: ............................................................................................................................

Địa chỉ liên hệ: .................................................... Số điện thoại.....................................  

Nguyện vọng 2 vào trường: (Ghi tên trường và Mã trường)

Tên trường nguyện vọng 2: ................................................................... Mã số:          

Đăng ký  môn thi Ngoại ngữ  (ghi rõ: Anh, Pháp, Nhật) : ………

KẾT QUẢ XẾP LOẠI HỌC LỰC VÀ HẠNH KIỂM CẤP THCS:

 

TT

Lớp

Học lực

Hạnh kiểm

1

Lớp 6

 

 

2

Lớp 7

 

 

3

Lớp 8

 

 

4

Lớp 9

 

 

Điểm ưu tiên:_________điểm, ghi rõ diện ưu tiên gì:____________________________

Điểm khuyến khích:_________điểm, ghi rõ diện khuyến khích gì gì:_______________

 

                                                                                   Ngày     tháng      năm 2016

          Phụ huynh học sinh ký tên                                     Học sinh ký tên

 

 

 

Họ tên và chữ ký của cán bộ kiểm tra hồ sơ

 

 

 

 

  • . Mẫu dự tuyển vào các trường THPT  theo phương thức xét tuyển
Tải file

Số lượt xem : 1870

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác