Ngủ dậy muộn thi phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời "

Ngày 23 tháng 01 năm 2021

 » Tin tức

Tin tức

Cập nhật lúc : 15:23 01/01/2021  

XÂY DỰNG VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

1) Công văn Số: 5512 /BGDĐT-GDTrH V/v xây dựng và tổ chức thực hiệnkế hoạch giáo dục của nhà trường

Click vào đây để xem!

 

2) KHUNG KẾ HOẠCH BÀI DẠY

Click vào đây để xem!

3) KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Click vào đây để xem!

4) KHUNG KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN

Click vào đây để xem!

Số lượt xem : 21

Chưa có bình luận nào cho bài viết nàyCác tin khác