Thiếu phương pháp thì người tài cũng có lỗi. Có phương pháp thì người bình thường cũng làm được đều phi thường "

Ngày 22 tháng 01 năm 2022

 » Đoàn Thể » KẾ TOÁN

THÔNG BÁO

Cập nhật lúc : 08:34 05/12/2020  

DỰ TOÁN 2021 CỦA CÁC TỔ CHUYÊN MÔN

           Các Tổ Trưởng Chuyên môn tải biểu mẫu dự toán 2020 (ở file đính kèm ở dưới) về sửa và điều chỉnh hoàn thiện dự toán 2021, rồi gửi lại qua địa chỉ email cho Kế toán (hangtran.ndc@gmail.com).


           Hạn cuối là hết ngày 15/12/2020.

Tải file

Chưa có bình luận nào cho bài viết này